桑塔纳外不雅设计经典耐看,前脸简便年夜方,侧面平直硬挺

桑塔纳外不雅设计经典耐看,前脸简便年夜方,侧面平直硬挺

TVT体育官网-TVT体育登录-TVT体育官方正式版 2022-04-28 最新资讯

桑塔纳外不雅设计经典耐看 ,前脸简便年夜方,侧面平直硬挺,尾部沉稳老练 ,总体虽没有花巧的设计,但总体确凿很耐看,没有较着的背以及感 。

动力方面 ,搭载一台1.5的自吸策动机,最年夜功率81千瓦,最年夜扭矩150牛米 ,变速箱配5挡手动或者者6挡主动 ,小我私家比力保举手动版本,不管价格照旧经济性,动力性都更高。1.5配5mt,零百成就11.4秒摆布 ,在这个级别种属于中上程度,彻底能满意家用需求。

底盘方面,吊挂布局前麦弗逊后扭力梁 ,调教健壮扎实,滤震爽性,总体性好 ,支撑到位,路感也比力清楚,开起来稳稳妥当 。

空间方面 ,桑塔纳轴距2603妹妹,后排腿部空间一拳半,头部两指,后违箱容积466升 ,一样平常代步或者者接送白叟孩子都绰绰有余。

TVT体育官网-TVT体育登录-TVT体育官方正式版
【读音】:

sāng tǎ nà wài bú yǎ shè jì jīng diǎn nài kàn ,qián liǎn jiǎn biàn nián yè fāng ,cè miàn píng zhí yìng tǐng ,wěi bù chén wěn lǎo liàn ,zǒng tǐ suī méi yǒu huā qiǎo de shè jì ,dàn zǒng tǐ què záo hěn nài kàn ,méi yǒu jiào zhe de bèi yǐ jí gǎn 。

dòng lì fāng miàn ,dā zǎi yī tái 1.5de zì xī cè dòng jī ,zuì nián yè gōng lǜ 81qiān wǎ ,zuì nián yè niǔ jǔ 150niú mǐ ,biàn sù xiāng pèi 5dǎng shǒu dòng huò zhě zhě 6dǎng zhǔ dòng ,xiǎo wǒ sī jiā bǐ lì bǎo jǔ shǒu dòng bǎn běn ,bú guǎn jià gé zhào jiù jīng jì xìng ,dòng lì xìng dōu gèng gāo 。1.5pèi 5mt,líng bǎi chéng jiù 11.4miǎo bǎi bù ,zài zhè gè jí bié zhǒng shǔ yú zhōng shàng chéng dù ,chè dǐ néng mǎn yì jiā yòng xū qiú 。

dǐ pán fāng miàn ,diào guà bù jú qián mài fú xùn hòu niǔ lì liáng ,diào jiāo jiàn zhuàng zhā shí ,lǜ zhèn shuǎng xìng ,zǒng tǐ xìng hǎo ,zhī chēng dào wèi ,lù gǎn yě bǐ lì qīng chǔ ,kāi qǐ lái wěn wěn tuǒ dāng 。

kōng jiān fāng miàn ,sāng tǎ nà zhóu jù 2603mèi mèi ,hòu pái tuǐ bù kōng jiān yī quán bàn ,tóu bù liǎng zhǐ ,hòu wéi xiāng róng jī 466shēng ,yī yàng píng cháng dài bù huò zhě zhě jiē sòng bái sǒu hái zǐ dōu chāo chāo yǒu yú 。

发表评论

如果您有意见,请不要犹豫,将您的意见发送给我们。


友情链接: